język polskijęzyk angielski

WESPRZYJ NAS

Wpłać darowiznę na konto:

nr 60 2030 0045 1110 0000 0386 5930

tytułem: darowizna na cele statutowe

KRS: 0000137258

 

Sprawdź gdzie działamy

Ośrodek Studiów Wschodnich

Niemcy: nowe władze Lewicy – utrwalenie podziałów

W dniach 26–27 lutego, podczas przeprowadzonego zdalnie zjazdu, partia Lewica (Die Linke) wybrała pierwszy raz w swojej historii na przewodniczące dwie kobiety. Janine Wissler uzyskała poparcie 84%, a Susanne Hennig-Wellsow – 70% spośród ok. 600 głosujących delegatów. Wissler jest przewodniczącą frakcji Lewicy w heskim parlamencie krajowym. Należy do radykalnego skrzydła partii, a w przeszłości była członkinią m.in. obserwowanego przez kontrwywiad stowarzyszenia Marx21. Hennig-Wellsow z kolei to przewodnicząca frakcji w Turyngii, przypisywana do obozu umiarkowanego.

Rosyjska armia białoruska

W drugiej dekadzie XXI wieku Mińsk utracił resztki samodzielnych zdolności obronnych i całkowicie oddał Moskwie inicjatywę w tym zakresie, zadowalając się pozorami suwerenności. Białorusko-rosyjska integracja wojskowa ma charakter jednostronny. Jej celem jest dostosowanie potencjału militarnego Białorusi do standardów i potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych FR na zachodnim kierunku strategicznym.

Wodorowy sojusz? Potencjał współpracy Niemiec i Rosji w energetyce wodorowej

Wspólne projekty w zakresie energetyki wodorowej wpisują się w trwającą od ponad pięciu dekad rosyjsko-niemiecką współpracę energetyczną w różnych dziedzinach. Wynikające z założeń niemieckiej Energiewende rosnące zapotrzebowanie na wodór oraz potencjał i eksportowa orientacja tego sektora w Rosji sprawiają, że w podstawowym wymiarze interesy obu państw są komplementarne. W 2020 r. obie strony zdynamizowały dialog polityczny w tym obszarze, a firmy z Niemiec i Rosji zaczęły zawierać pierwsze porozumienia.