język polskijęzyk angielski

WESPRZYJ NAS

Wpłać darowiznę na konto:

nr 60 2030 0045 1110 0000 0386 5930

tytułem: darowizna na cele statutowe

KRS: 0000137258

 

Sprawdź gdzie działamy

Ośrodek Studiów Wschodnich

Rosyjska presja na Białoruś

13 grudnia podczas posiedzenia w Brześciu połączonej Rady Ministrów Państwa Związkowego Rosji i Białorusi premier Rosji Dmitrij Miedwiediew publicznie przedstawił dwa scenariusze dalszej integracji obu państw. Pierwszy wariant polegałby na utrzymaniu obecnego status quo. Polega on na istnieniu zasadniczo swobodnego przepływu towarów, usług i siły roboczej oraz funkcjonowaniu podstawowych organów politycznych Państwa Związkowego Białorusi i Rosji, podejmujących decyzje dotyczące integracji na zasadzie konsensu, a także na ścisłej współpracy wojskowej.

Koniec INF: początek trudnych negocjacji

4 grudnia ministrowie spraw zagranicznych NATO wydali oświadczenie, w którym potwierdzili, że Rosja złamała układ z 1987 roku (tzw. traktat INF) o całkowitej likwidacji pocisków balistycznych i rakietowych pośredniego i średniego zasięgu (od 500 km do 5,5 tys. km), rozwijając i wprowadzając do służby lądowe systemy rakietowe z pociskami manewrującym 9M729 o zasięgu do 2500 km.

Północnowschodni kwartet NATO: szanse i perspektywy bałtycko-polskiej współpracy obronnej

Obrona zbiorowa w Sojuszu – postrzegana jako pozostałość zimnej wojny nieprzystająca do zmienionego środowiska bezpieczeństwa – w ostatnich dwóch dekadach coraz bardziej traciła na znaczeniu. Użycie siły militarnej przez Rosję wobec sąsiadów – Gruzji w 2008 roku i Ukrainy od 2014 roku dogłębnie zmieniło jednak postrzeganie wyzwań i zagrożeń w regionie i w całym Sojuszu. Czy nowa sytuacja bezpieczeństwa rozszerzyła pole współpracy obronnej państw bałtyckich i Polski? Jakie czynniki sprzyjają wzmocnieniu polsko-bałtyckiej współpracy wojskowej, a jakie ją ograniczają?