Władze

drukuj
asd1, 17.10.2015

Rada Fundacji:

Maria Przełomiec - Przewodnicząca Rady Fundacji

Członkowie Rady: 

Monika Agopsowicz, Anna Hejman, Anna Jakowska, Dorota Pieńkowska, Maciej Rayzacher, Barbara Sułek-Kowalska.

Zarząd Fundacji:

Ilona Kondrat - Prezes Zarządu 

Aleksandra Kujawska - Sekretarz Zarządu

Rostysław Kramar - Członek Zarządu