Szkolenie z ewaluacji w Charkowie

drukuj
Artur Kacprzak, 30.06.2016
Warsztaty dla ewaluatorów w Charkowie odbyły się w dniach 27-29 czerwca 2016 fot. Artur Kacprzak, TDW

Rozpoczęło się szkolenie 20. ukraińskich ewaluatorów z obwodów charkowskiego, ługańskiego i połtawskiego. Uczestnicy, pod okiem polskich ekspertów, przeprowadzą ewaluację czterech polityk publicznych w obwodach charkowskim i połtawskim.

Pierwszy etap szkolenia z ewaluacji odbył się pod koniec czerwca w Charkowie. Wzięli w nim udział aktywiści i badacze z obwodów charkowskiego, ługańskiego i połtawskiego. Charkowski warsztat był trzecim działaniem w projekcie "Ewaluacja polityk publicznych w działaniu".

Projekt rozpoczął konkurs skierowany do władz lokalnych z obwodów charkowskiego, ługańskiego i połtawskiego. Z 17. zgłoszeń komisja wybrała cztery polityki publiczne; dwie z obwodów połtawskiego (Wielika Krucza i Choroł) i dwie z obwodów charkowskiego (Łozowa i Soloniciwka), które zostaną zewaluowane w następnym działaniu. przez przeszkolone ewaluatorki i ewaluatorów pod okiem polskich ekspertów.

Kolejny konkurs wyłonił spośród 72 zgłoszeń uczestników projektu. Przeszkoleni ewaluatorzy przeprowadzą ewaluację wybranych polityk publicznych pod okiem polskich ekspertów. 

Warsztat w Charkowie pod koniec czerwca przeprowadził zespól trenerów pod okiem dr Joanny Koniecznej-Sałamatin w składzie: Aleksandra Kujawska, Elżbieta Świdrowska i Maciej Szałaj.

Szkolenia w zakresie ewaluacji polityk publicznych to coś nadzwyczaj potrzebnego - stwierdziła Olga Szczetinina, Prezeska Ukraińskiego Stowarzyszenie Ewaluatorów, która gościła podczas rozpoczęcia szkolenia w Charkowie.

Towarzystwo Demokratyczne Wschód jest liderem projektu. Polskim partnerem jest Fundacja Instytut Socjo – Ekonomicznych Ekspertyz. Ukraińskim partnerem jest Wschodnioukraińskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Koordynatorem projektu jest Artur Kacprzak / akacprzak@tdw.org.pl

 

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji.

język polskijęzyk angielski

WESPRZYJ NAS

Wpłać darowiznę na konto:

nr 60 2030 0045 1110 0000 0386 5930

tytułem: darowizna na cele statutowe

KRS: 0000137258

 

Sprawdź gdzie działamy