Szkolenie z ewaluacji w Charkowie

drukuj
Artur Kacprzak, 30.06.2016
Warsztaty dla ewaluatorów w Charkowie odbyły się w dniach 27-29 czerwca 2016 fot. Artur Kacprzak, TDW

Rozpoczęło się szkolenie 20. ukraińskich ewaluatorów z obwodów charkowskiego, ługańskiego i połtawskiego. Uczestnicy, pod okiem polskich ekspertów, przeprowadzą ewaluację czterech polityk publicznych w obwodach charkowskim i połtawskim.

Pierwszy etap szkolenia z ewaluacji odbył się pod koniec czerwca w Charkowie. Wzięli w nim udział aktywiści i badacze z obwodów charkowskiego, ługańskiego i połtawskiego. Charkowski warsztat był trzecim działaniem w projekcie "Ewaluacja polityk publicznych w działaniu".

Projekt rozpoczął konkurs skierowany do władz lokalnych z obwodów charkowskiego, ługańskiego i połtawskiego. Z 17. zgłoszeń komisja wybrała cztery polityki publiczne; dwie z obwodów połtawskiego (Wielika Krucza i Choroł) i dwie z obwodów charkowskiego (Łozowa i Soloniciwka), które zostaną zewaluowane w następnym działaniu. przez przeszkolone ewaluatorki i ewaluatorów pod okiem polskich ekspertów.

Kolejny konkurs wyłonił spośród 72 zgłoszeń uczestników projektu. Przeszkoleni ewaluatorzy przeprowadzą ewaluację wybranych polityk publicznych pod okiem polskich ekspertów. 

Warsztat w Charkowie pod koniec czerwca przeprowadził zespól trenerów pod okiem dr Joanny Koniecznej-Sałamatin w składzie: Aleksandra Kujawska, Elżbieta Świdrowska i Maciej Szałaj.

Szkolenia w zakresie ewaluacji polityk publicznych to coś nadzwyczaj potrzebnego - stwierdziła Olga Szczetinina, Prezeska Ukraińskiego Stowarzyszenie Ewaluatorów, która gościła podczas rozpoczęcia szkolenia w Charkowie.

Towarzystwo Demokratyczne Wschód jest liderem projektu. Polskim partnerem jest Fundacja Instytut Socjo – Ekonomicznych Ekspertyz. Ukraińskim partnerem jest Wschodnioukraińskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Koordynatorem projektu jest Artur Kacprzak / akacprzak@tdw.org.pl

 

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji.

język polskijęzyk angielski

WESPRZYJ NAS

Wpłać darowiznę na konto:

nr 60 2030 0045 1110 0000 0386 5930

tytułem: darowizna na cele statutowe

KRS: 0000137258

 

Sprawdź gdzie działamy

Ośrodek Studiów Wschodnich

Staro-nowy socjaldemokratyczno-zielony rząd w Szwecji

18 stycznia Stefan Löfven został ponownie wybrany na stanowisko premiera przez szwedzki parlament. Negocjacje o utworzeniu rządu trwały od wyborów parlamentarnych z 9 września 2018 roku. Powodem ich przedłużania się była dekompozycja tradycyjnego, dwublokowego systemu partyjnego, do której doszło za sprawą zdobycia dużej liczby mandatów (62) przez antyimigranckie ugrupowanie Szwedzkich Demokratów (SD) i braku większości dla lewicowego (144) bądź liberalno-konserwatywnego (143) bloku partii.

Wyjście z węgla – kolejny etap Energiewende w RFN

15 stycznia w Urzędzie Kanclerskim odbyło się spotkanie Angeli Merkel oraz członków jej rządu z premierami landów, w których znajdują się  kopalnie i elektrownie na węgiel brunatny (Brandenburgia, Nadrenia Północna-Westfalia, Saksonia, Saksonia-Anhalt) oraz z czworgiem przewodniczących tzw. komisji ds. węgla (Komisji ds. Wzrostu, Zmian Strukturalnych i Zatrudnienia).

Rosja–Japonia: nikłe szanse zawarcia traktatu pokojowego

Trwające od 2013 roku starania premiera Japonii Shinzō Abe o rozwiązanie sporu terytorialnego z Rosją o Wyspy Kurylskie, a w konsekwencji – o podpisanie traktatu pokojowego nie przyniosły przełomu i nie rokują powodzenia. Abe zakładał, że poprzez kultywowanie osobistych relacji z Władimirem Putinem oraz ofertę pogłębienia współpracy ekonomicznej skłoni Rosję do ustępstw terytorialnych. Okazał się też najwyraźniej gotowy na kompromis polegający na odzyskaniu przez Japonię tylko dwóch z czterech spornych wysp.