Rozpoczynamy nowy rok akademicki UOTW

drukuj
ag, 17.09.2016

Jak być szczęśliwym, dlaczego w Gruzji tak ważny jest stół, czym się różni mołdawska zama od naszego rosołu i co w posagu wnosi panna młoda w Tadżykistanie - między innymi o tym będzie można posłuchać w nowym roku akademickim Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku. Inauguracja w środę 12 października 2016 r., zapisy nowych słuchaczy 5 października

Odkrywanie nowego świata fotografii i filmu, nowe wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, stałe wykłady od lat cieszące się dużym powodzeniem - to czeka naszych słuchaczy Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku. Dlaczego Gruzini wznoszą toast za Pana Boga i świętych, co w posagu panny młodej w Tadżykistanie robią mazowieckie łabędzie - o tym będziemy opowiadać. 

Zapraszamy na inaugurację nowego roku do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Warszawie przy ul. Polnej 7a w środę 12 października. Szczególnie serdecznie zapraszamy nowych słuchaczy. Zapisy 5 października w godz. 10.00 - 13.00, również w OSiR przy ul. Polnej 7a. Szczegółowe informacje na temat inauguracji i zapisów znajdą Państwo w zakładce UOTW "informacje dla słuchaczy".

język polskijęzyk angielski

WESPRZYJ NAS

Wpłać darowiznę na konto:

nr 60 2030 0045 1110 0000 0386 5930

tytułem: darowizna na cele statutowe

KRS: 0000137258

 

Sprawdź gdzie działamy

Ośrodek Studiów Wschodnich

Staro-nowy socjaldemokratyczno-zielony rząd w Szwecji

18 stycznia Stefan Löfven został ponownie wybrany na stanowisko premiera przez szwedzki parlament. Negocjacje o utworzeniu rządu trwały od wyborów parlamentarnych z 9 września 2018 roku. Powodem ich przedłużania się była dekompozycja tradycyjnego, dwublokowego systemu partyjnego, do której doszło za sprawą zdobycia dużej liczby mandatów (62) przez antyimigranckie ugrupowanie Szwedzkich Demokratów (SD) i braku większości dla lewicowego (144) bądź liberalno-konserwatywnego (143) bloku partii.

Wyjście z węgla – kolejny etap Energiewende w RFN

15 stycznia w Urzędzie Kanclerskim odbyło się spotkanie Angeli Merkel oraz członków jej rządu z premierami landów, w których znajdują się  kopalnie i elektrownie na węgiel brunatny (Brandenburgia, Nadrenia Północna-Westfalia, Saksonia, Saksonia-Anhalt) oraz z czworgiem przewodniczących tzw. komisji ds. węgla (Komisji ds. Wzrostu, Zmian Strukturalnych i Zatrudnienia).

Rosja–Japonia: nikłe szanse zawarcia traktatu pokojowego

Trwające od 2013 roku starania premiera Japonii Shinzō Abe o rozwiązanie sporu terytorialnego z Rosją o Wyspy Kurylskie, a w konsekwencji – o podpisanie traktatu pokojowego nie przyniosły przełomu i nie rokują powodzenia. Abe zakładał, że poprzez kultywowanie osobistych relacji z Władimirem Putinem oraz ofertę pogłębienia współpracy ekonomicznej skłoni Rosję do ustępstw terytorialnych. Okazał się też najwyraźniej gotowy na kompromis polegający na odzyskaniu przez Japonię tylko dwóch z czterech spornych wysp.