UOTW: Caravaggioności w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie 5 listopada o godzinie 11-tej

drukuj
Barbara Słomka, 04.11.2020

Dzień dobry, 

już w czwartek, 5 listopada, zapraszamy na wykład online zorganizowany wraz z  Muzeum Narodowym w Warszawie. Wykład pod tytułem: "Caravaggioności w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie" odbędzie się o godzinie 11 na platformie Teams, a poprowadzi go Pani dr Magdalena Bialic.

Link do wykładu poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzkzMmM3YzAtYTg4My00ZDEzLWEzYjUtZWY1ZWI1YjlkNTNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3caf958-6411-4e79-9dd7-095a3d908df6%22%2c%22Oid%22%3a%2244c6eac8-94d5-41c9-8768-87433b232ce2%22%7d

Z Poważaniem, 

--
1% na rozwój - wpływy z 1% podatku przeznaczymy m.in. na wspieranie społeczności lokalnych i niezależnych mediów na Wschodzie. 
KRS: 0000137258 

Pavlo Polonchuk

Asystent biura TDW

e-mail: ppolonchuk@tdw.org.pl

tel: +48 796 572 263