The world and Poland – voluntary service for Eastern Europe

drukuj
ag, 10.05.2016

Wolontariat na Wschód to program długofalowy, którego głównym celem było przygotowywanie młodych ludzi do przyszłej współpracy ze Wschodem na różnych płaszczyznach i w różnych dziedzinach.

język polskijęzyk angielski

Ośrodek Studiów Wschodnich