Local newspaper in Georgia as a small enterprise (2012)

drukuj
ag, 09.05.2016

Celem ogólnym projektu było wzmocnienie procesu decentralizacji i rozwoju społeczności lokalnych w Gruzji poprzez rozwój niezależnej prasy lokalnej. Głównym tematem było wprowadzenie w lokalnych wydawnictwach gruzińskich systemu kolportażu własnego

Projekt składał się z trzech etapów:

1.  Szkolenie wprowadzające pt. "Kolportaż własny fundamentem stabilizacji ekonomicznej w gazecie lokalnej – małym przedsiębiorstwie". Kvareli Lake, 17-19 lipca 2012  

W warsztacie uczestniczyło 11 wydawców gazet lokalnych z kilku regionów Gruzji, m.in. z Gurii, Kacheti, Adżari, Kartli, Imereti, Samczche-Dżawacheti. O polskich doświadczeniach związanych z systemem kolportażu własnego mówił Piotr Krysiak, współwłaściciel wydawnictwa Starpress ze Starachowic, wydawcy czterech tygodników powiatowych. Gruzińscy wydawcy zapoznali się z ogólnymi zasadami kolportażu własnego.

2. Wizyta wydawców i redaktorów gruzińskich gazet lokalnych w Polsce. Kraków, 13-18 września 2012.

Grupa 11 wydawców i redaktorów gruzińskiej prasy lokalnej podczas kilkudniowej wizyty odwiedziła polskie wydawnictwa prasy lokalnej:  wydawnictwo Starpress w Starachowicach oraz wydawnictwo Przełom w Trzebini. 

Współpraca redakcji z kolporterem a także zależność między zawartością gazety a lokalizacją punktów sprzedaży, to tematy spotkań w polskich redakcjach, które wzbudziły największe zainteresowanie gości z Gruzji.

3. Szkolenie dla wydawców i pracowników gruzińskich gazet lokalnych pt. Jak zaplanować kolportaż własny? Batumi, 8-10 października 2012

Warsztat poświęcony było podsumowaniu dotychczas zebranych doświadczeń oraz planowaniu wprowadzenia kolportażu własnego w gruzińskich wydawnictwach. Wzięło w nim udział 24 wydawców i pracowników 12 gruzińskich gazet lokalnych.

Jak znaleźć dobry punkt, w którym można sprzedawać gazetę i jak poprowadzić rozmowę z właścicielem punktu – między innymi takie elementy planowania kolportażu własnego przećwiczyli w Batumi wydawcy gruzińskiej prasy lokalnej 

Projekt był realizowany we współpracy z partnerską organizacją gruzińską Kaukaskie Centrum Dziennikarzy; finansowany ze środków amerykańskiej fundacji National Endowment for Democracy, programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r., a także przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu
"Przemiany w Regionie – RITA" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 

                       

 

język polskijęzyk angielski

Ośrodek Studiów Wschodnich