Młodzież i Wolontariat. Wsparcie rozwoju ruchu wolontariackiego we wschodniej części Obwodu Kaliningradzkiego

drukuj
ag, 28.05.2016

Trójstronny projekt został zrealizowany w 2010 roku.

język polskijęzyk angielski

WESPRZYJ NAS

Wpłać darowiznę na konto:

nr 60 2030 0045 1110 0000 0386 5930

tytułem: darowizna na cele statutowe

KRS: 0000137258

 

Sprawdź gdzie działamy

Ośrodek Studiów Wschodnich