Ewaluacja polityk publicznych

drukuj
ag, 14.06.2016

Od kwietnia 2016 roku Towarzystwo Demokratyczne Wschód realizuje na Ukrainie projekt "Ewaluacja polityk publicznych w działaniu". Partnerami są polska Fundacja Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz oraz ukraińskie Wschodnioukraińskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich

Projekt łączy ewaluację wybranych polityk publicznych oraz program warsztatowy dla ewaluatorów ukraińskich. Całość zamyka seminarium prezentujące wyniki w formie raportu.

​​Ewaluacja polityk publicznych praktycznie nie występuję na obszarze Europy Wschodniej. W Europie Centralnej, wśród tzw. nowych członków UE, sytuacja ulega zmianie z uwagi na wymóg ewaluacji w projektach dofinansowanych z funduszy unijnych. Sam jednak wymóg ewaluowania projektów nie przynosi ze sobą zrozumienia przydatności tego procesu. Zjawisko to jest szczególnie widoczne na szczeblu lokalnym. I tak, ewaluacja, z źródła istotnych informacji dla rozwoju regionu staje się po prostu mniej lub bardziej uciążliwym zapisem w umowie dotacyjnej, który należny wykonać.

Na to nakłada się skomplikowana sytuacja ukraińskiego samorządu, praktycznie uzależnionego od władzy centralnej, co przejawia się m.in w negocjowaniu wysokości wpływów z budżetu centralnego.

Spodziewana i wyczekiwana reforma samorządowa ma - w zamyśle ustawodawców - usamodzielnić samorządy pod względem wykonawczym i finansowym. Z kolei umowa stowarzyszeniowa między Ukrainą a Unią Europejską, to zapowiedź otwarcia dostępu środków unijnych dla samorządów ukraińskich. W ślad za tym pojawi się wymóg ewaluacji projektów samorządowych, gdyż jest to zwyczajowa praktyka w UE.

Dlatego ważne jest, by już teraz przygotować do tego zarówno samorząd lokalny jak i ukraińskich ewaluatorów. Warto, aby samorządy rozumiały czym jest ewaluacja i jak pomaga ona poprawić zarządzanie w procesie podejmowania decyzji. Z drugiej strony samorząd potrzebuje ewaluatorów, którzy będą potrafili zaprogramować i  przeprowadzić ewaluację oraz pomogą w interpretacji jej wyników.

Spiritus movens projektu jest Joanna Konieczna-Sałamatin - socjolożka, ewaluatorka i badaczka procesu ukraińskiej transformacji. 

Projekt jest finansowany w ramach  Polsko Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji obsługiwanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej