Woda źródłem zmian. Wsparcie infrastruktury wiejskiej w Górskim Badachszanie, Tadżykistan (2014)

drukuj
ag, 27.05.2016
Fot. Archiwum TDW

Celem projektu jest wsparcie mieszkańców wsi Górnobadachszańskiego Okręgu Autonomicznego w Tadżykistanie w ich zmaganiach z dostępem do wody pitnej.

Paradoksem tego górskiego regionu jest fakt, iż mimo potencjalnie dużych zasobów wodnych spływających z lodowców, łatwa dostępność do wody pitnej jest znikoma. Jest to szczególnie uciążliwe w miesiącach zimowych. Brak łatwo dostępnej wody pitnej, poza konsekwencjami zdrowotnymi, wstrzymuje również rozwój wsi i walkę z bezrobociem. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące inwestycje: instalacja solarnej pompy wodnej oraz budowa dwóch wodociągów wiejskich, dostarczających wodę z oddalonych górskich ujęć bezpośrednio do skupisk domostw. W ramach zapewnienia trwałości projektu oraz wartości dodanej zbudowano trzy małe szklarnie. Ich funkcjonowanie nie było możliwe bez dostępu do stałego źródła czystej wody. Zasadność budowy tych konstrukcji związana była z koniecznością zapewnienia dochodów, umożliwiających między innymi utrzymanie wodociągów i pompy w trudnych warunkach przyrodniczych. Szklarnie przyczyniają się również do zmiany zachowań żywieniowych oraz zwiększenia dochodów we wsi. W ramach projektu korzystaliśmy z wiedzy miejscowych inżynierów, ekspertów w dziedzinie innowacyjnej infrastruktury górskiej.

Działania projektowe:

- budowa wodociągu i szklarni we wsi Huf;

- budowa wodociągu i szklarni we wsi Vesavd;

- instalacja solarnej pompy wodnej do studni i budowa szklarni we wsi Aliczur;

 

- warsztaty dla osób odpowiedzialnych za użytkowanie i konserwację inwestycji. Założenie funduszu wodnego;

- warsztaty z dziedziny efektywnych technik sprzedaży produktów szklarniowych;

- seminaria dla młodzieży na temat zrównoważonej gospodarki wodnej i higieny.


Projekt realizowany przez Towarzystwo Demokratyczne Wschód we współpracy z partnerską organizacją tadżycką Fundacją na Rzecz Innowacyjnych i Równoważonych Technologii był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Programu Polsko-­Amerykańskiej Fundacji Wolności "Przemiany w Regionie" – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji