Woda źródłem zmian – kontynuacja. Wsparcie infrastruktury wiejskiej w Górnym Badachszanie, Tadżykistan (2015)

drukuj
ag, 27.05.2016

Celem projektu "Woda źródłem zmian – kontynuacja. Wsparcie infrastruktury wiejskiej w Górnym Badachszanie, Tadżykistan" było wsparcie mieszkańców kolejnych miejscowości Górnobadachszańskiego Okręgu Autonomicznego (GBAO) w Tadżykistanie jeśli chodzi o dostęp do wody pitnej oraz wody służącej do nawadniania pól uprawnych.

GBAO jest najbiedniejszym z regionów w Tadżykistanie. Poziom bezrobocia jest tutaj niezwykle wysoki, w najtrudniejszych momentach sięgający 80 %, poziom emigracji zarobkowej przekracza tutaj 10% ogółu mieszkańców. W efekcie w GBAO pozostają przede wszystkim kobiety, dzieci i osoby starsze. Infrastruktura, również wodociągowa, zawsze słabo rozwinięta, obecnie prawie nie funkcjonuje. Ze względu na jej brak, mimo pozornej dostępności wody (choćby ze spływających lodowców) wiele wsi jest kompletnie pozbawionych wody pitnej i rolniczej. Brak codziennego i łatwego dostępu do wody pitnej niesie za sobą negatywne konsekwencje zdrowotne dla ludności, jak również uniemożliwia rozwój gospodarczy poszczególnych wsi i regionu, przyczynia się do pogłębiania problemu bezrobocia. W ramach projektu "Woda źródłem zmian – kontynuacja" realizowane były inwestycje związane z rozwojem infrastruktury wodociągowej w trzech wsiach regionu: Nisur, Ruchcz (Dolina Bartang) oraz Tavdem (Dolina Szohdara). Dodatkowym elementem projektu, poza budowaniem, renowacją i rekonstrukcją infrastruktury wodnej, były seminaria dotyczące gospodarki wodnej i ochrony środowiska przeprowadzone dla młodzieży w miejscowościach objętych

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.