UOTW: Umysł na siłowni. Spotkanie z Joanną Stanowską 27 maja o godz. 11.00

drukuj
Barbara Słomka, 25.05.2020

Dzień dobry,

serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z Joanną Stanowską, na którym poćwiczymy pamięć i koncentrację.

Spotkanie on-line - Umysł na siłowni, czyli jak poprawić swoją pamięć i koncentrację odbędzie się 27 maja o godz. 11.00 na platformie Microsoft Teams.

Wystarczy w środę kliknąć poniższy link na komputerze i połączyć się z nami wybierając opcję "Zamiast tego dołącz w przeglądarce".

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzM3NDZjMTMtOTlmZS00ZTE4LWI2OTEtYzY5NTcwZjA0OWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3caf958-6411-4e79-9dd7-095a3d908df6%22%2c%22Oid%22%3a%2244c6eac8-94d5-41c9-8768-87433b232ce2%22%7d

 

Tradycyjnie przypominam, że jeżeli ktoś będzie miał problem z połączeniem - możemy wcześniej to przećwiczyć - prosimy tylko o taką informację :)

Zapraszamy też do czytania relacji z naszych spotkań w Kronice UOTW na stronie internetowej TDW pod adresem: http://www.tdw.org.pl/tekst,kronika-uotw,283.html

Z pozdrowieniami,

Ilona

Przypominam, że na poprzednich zajęciach została zadana praca do wykonania. Nie tylko należy ćwiczyć mózg poprzez paluszki i dłonie, ale również znaleźć odpowiednie skojarzenia w trzech ćwiczeniach podanych w prezentacji, którą Państwo otrzymaliście.