Seniorzy w akcji

drukuj
ag, 23.03.2017

Masz 60 lat i więcej? A może jesteś w wieku 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Zgłoś się do konkursu “Seniorzy w akcji" Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę" i Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Oferujemy wsparcie inkubatora i przyznajemy dotacje.

Do udziału zapraszamy: osoby 60 +, pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba 18-35 lat), społeczników, aktywnych mieszkańców.

Wiele osób dopiero po przejściu na emeryturę̨ ma czas, aby rozwijać́ swoje pasje, realizować́ marzenia i chowane do szuflady pomysły. Zmienia się rola seniorów - mogą być oni liderami, twórcami działań, a nie tylko odbiorcami usług do nich kierowanych.

Towarzystwo “ę" i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności szuka aktywnych osób 60+, które chcą̨ połączyć́ rozwijanie własnych pasji i zainteresowań́ z działaniem na rzecz innych. Do udziału w programie zapraszane są także osoby do 35 r. życia, które chcą̨ wspierać́ działania międzypokoleniowe i angażować się̨ w rozwiązywanie lokalnych problemów, takich jak np. samotność́ seniorów, brak przestrzeni do spotkań́ dla mieszkańców, brak ciekawej oferty zajęć́ dla dzieci czy niewielkie zainteresowanie lokalną historią.

Seniorzy w akcji (inkubator + dotacje) to ogólnopolski konkurs realizowany od 2008 roku ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Do tej pory zrealizowano 300 działań społeczno-kulturalnych w całej Polsce, w których udział wzięło ponad 10 000 osób.

Realizatorzy projektów wezmą udział w kreatywnych warsztatach i otrzymają dotację w wysokości do 12 tys. zł.

Nabór do konkursu trwa do 28 marca 2017 r.

Więcej informacji: www.seniorzywakcji.pl.

Pomysły mogą dotyczyć:

inicjatyw międzypokoleniowych,

wolontariatu osób starszych,

działań na rzecz swojego otoczenia,

działań społeczno-kulturalnych,

działań edukacyjnych i obywatelskich,

współpracy osób starszych z samorządem lokalnym.

> inkubator (warsztaty i konsultacje) i dotacje w wysokości do 12 tys. zł.

> konkurs realizowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

www.seniorzywakcji.pl

język polskijęzyk angielski

WESPRZYJ NAS

Wpłać darowiznę na konto:

nr 60 2030 0045 1110 0000 0386 5930

tytułem: darowizna na cele statutowe

KRS: 0000137258

 

Sprawdź gdzie działamy

Ośrodek Studiów Wschodnich

Czechy: zarzuty Komisji Europejskiej wobec premiera Babiša

29 listopada KE przekazała czeskim instytucjom odpowiedzialnym za dystrybucję funduszy UE raport końcowy z audytu dotyczącego konfliktu interesów Andreja Babiša (ANO) jako premiera Czech i zarazem beneficjenta unijnych dotacji dla holdingu Agrofert, formalnie przekazanego przez niego pod zarząd dwóch funduszy powierniczych. Raport jest niejawny, ale według opublikowanej w mediach kopii – niekorzystny dla premiera.

Niemcy: eskalacja sporu koalicyjnego o wiatraki

11 listopada opublikowano projekt ustawy o wyjściu z węgla przygotowany pod kierownictwem ministra gospodarki i energii Petera Altmaiera (CDU). Poza przepisami dotyczącymi zakończenia pozyskiwania energii z węgla do 2038 r. w projekcie zamieszczono pakiet zmian związanych z OZE, w tym postulowaną przez chadeków regulację odległościową. Zakłada ona, że odległość nowo budowanych wiatraków od osiedli mieszkalnych ma wynosić minimum 1000 m. Projekt przewiduje, że regulacja będzie miała zastosowanie już dla skupisk liczących pięć gospodarstw.

Sankcje sportowe przeciwko Rosji

9 grudnia 2019 r. Komitet Wykonawczy Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) jednogłośnie podjął decyzję o odsunięciu Rosji na okres czterech lat od udziału w międzynarodowych wydarzeniach sportowych o zasięgu światowym, w tym w igrzyskach olimpijskich (pod własną flagą Rosjanie będą mogli brać udział jedynie w kwalifikacjach). Odebrał jej także prawo do organizacji takich wydarzeń. Sankcje nie obejmują zawodów o zasięgu kontynentalnym, np. Mistrzostw Europy w piłce nożnej zaplanowanych na 2020 r.